Illustrasjon til De skulle ha åker i sameie.

De skulle ha åker i sameie

Det var en gang bjørnen og reven skulle ha åker i sameie. De hadde en liten bråte oppi skogen, og det første året sådde de rug.

«Nå får vi dele som rett er», sa Mikkel; «vil du ha rota, så tar jeg toppen», sa han.

Ja, det ville bjørnen. Men da det hadde tresket, fikk reven korn, og bjørnen fikk ikke annet enn taver og teger. Bamsen likte ikke dette, men reven sa det var så som de var forlikt om. «I år er det jeg som har vinningen», sa reven, «et annet år er det du; da skal du ha toppen, og jeg får nøyes med rota.»

Men da våronna kom, spurte Mikkel hva bjørnen mente om neper. Jo, det var bedre kost enn korn, sa han, og det mente reven òg. Da høsten kom, tok reven nepene, og bjørnen fikk kålen. Men da ble bamsen så harm at han skilte lag med Mikkel med det samme.

Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

pikselert.no